Работата в офис е значително различна от домашния живот, така че типичните източници на замърсяване в офис пространството са различни от тези, които са типични за къщи и апартаменти. Почистването в офисите трябва да се извършва по начин, който не пречи на работния процес и не нанася вреди на дейността на фирмата, намираща се в офиса. Ето защо такова почистване може да бъде поверено само на опитна почистваща фирма, която разбира добре всички специфики на подобно почистване.

Правила за почистване на офис сгради и къщи

Основни принципи при почистване:

Комфортът и безопасността на служителите в офиса и на собствениците в къщите са основен приоритет. Почистването по график трябва да се извършва извън работно време, като всички служители на почистващата фирма трябва да са наясно с необходимостта от спазване на конфиденциалност. Недопустимо е по време на почистването служителите, които извършват почистването да получат достъп до вътрешните документи на фирмата. Офис оборудването и мебелите в къщите не трябва да пострадат при почистване, така че трябва да се използват само продукти, които са безопасни. Почистването не трябва да води до финансови загуби.

Почистването в офиси се различава значително от почистването в къщата. Всеки ден много хора влизат в офиса от улицата. Следователно, за да се осигури санитарна безопасност, е необходимо не само да се измият добре подовете, но и да се дезинфекцират всички повърхности, с които служителите и посетителите на офиса влизат в контакт. Особено внимание трябва да се обърне на дръжките на вратите, мебелните повърхности, парапетите, плотовете, офис оборудването, асансьори.

Офис кухните и баните трябва да са идеално чисти.

Работата на офис оборудването през работния ден води до нагряване и изсушаване на въздуха, което води до натрупване на статичен заряд върху различни повърхности. Важно е не само да дезинфекцирате офис оборудването и да премахнете остатъчния заряд от него, но и да проветрите добре всички почистени помещения.

Дори ако почистването се извършва през работния ден, служителите на фирмата за почистване не трябва да пречат на офис служителите и посетителите. Следователно те трябва да действат възможно най-внимателно, да бъдат учтиви и да имат спретнат външен вид.

Както при почистването на дома, всички повърхности трябва да се почистват отгоре надолу. Първо трябва да премахнете паяжините и мръсотията от тавана, след това да премахнете праха от най-горните рафтове и едва накрая да измиете пода.

Вертикалните повърхности не могат да бъдат пренебрегнати – дори и да са чисти от прах и визуално замърсяване, те пак трябва да бъдат дезинфекцирани.

Много е важно да сключите договор с почистваща фирма, която освен редовната планова поддръжка, предоставя и спешно почистване в случай на замърсяване на отделни помещения през работния ден. Офисът и къщата трябва да са чисти през цялото време, а не само след рутинно почистване.