В днешно време колата се е превърнала не в лукс, а в главоболие. Винаги си задаваме един и същ въпрос „Как и къде да паркираме колата?“. Постоянно прекарваме времето си в търсене на свободно място за паркиране. Трудно е да си представим модерен градски пейзаж без паркинги.

Асфалтирането на паркинги е много важна услуга, особено за собствениците на молове, магазини и др., защото добре асфалтираният паркинг ще удовлетвори клиента и ще остави добро впечатление!

Тази услуга за асфалтиране на паркинг е много търсена. Съгласете се, по-добре е да паркирате колата си на висококачествен и равномерен асфалт, отколкото на паркинг, направен от почва, ерозирана след дъжд и натоварвания от трафик. Всички собственици на превозни средства искат да се движат по равен път, без да се притесняват от ями или пукнатини.

Какви са основните етапи при полагане на асфалт на паркинги?

За услугата асфалтиране на паркинги се извършват работи по отстраняване на почвената основа и запълване на територията с пясък. След това се добавя и уплътнява трошен камък, след което се започва работа по асфалтиране на пътното платно.

Освен асфалтиране на паркинга се поставя и пътна маркировка, която е основен атрибут на реда и безопасността на движение в паркингите. Пътната маркировка е много търсена при асфалтиране на паркинг. Шофьорите ще виждат отдалеч правилно направената маркировка и няма да нарушават правилата за паркиране и движение.

Маркировката е вертикална и хоризонтална. Хоризонталната се прилага към платното за движение, а вертикалната към елементите на пътното устройство. За пътна маркировка се използват различни материали. Цената на работата зависи от избрания от клиента материал. Можете да изберете стандартна пътна боя или да се нанесе маркировка с модерни материали. Фирмите разполагат с със специално оборудване, което пряко влияе върху качеството и дълготрайността на нанесената пътна маркировка.

Свързването с лицензирана фирма за услугата асфалтиране на паркинг е разумна и изгодна инвестиция, тъй като имаме цялостен и отговорен подход към работата. Проследяват се всички етапи на работа за оформяне на качествен асфалт.

Фирмите, изпълняващи тази дейност стриктно спазват всички условия и се придържат към договора, включително срок, обем на извършената работа и др. Сътрудничеството с малки фирми, които редовно нарушават международните стандарти и държавните стандарти, ще доведат до загуба на средства, инвестирани в строителството.

Квалифицираните служители извършват работа в съответствие с утвърдените от работодателя разпоредби, с общоприети норми и инструкции, което позволява да се извърши асфалтирането на паркинга с високо качество и в договорения срок.