При извършване на асфалтиране на улици в София се използват най-модерните и модерни технологии за полагане на асфалт, предварително се извършва трамбоване и изравняване на повърхността – качеството е гарантирано!

Основната цел на фирмите, които се занимават с тази дейност е да спре процеса на разрушаване на асфалтобетона, като по този начин удължава живота му. Тежките асфалтови натоварвания изискват асфалтовата настилка да отговаря на най-високите международни стандарти.

Качеството на асфалтовата настилка влияе върху развитието на градската инфраструктура и безопасността на движението. Фирмите подхождат отговорно към дейността и изпълняват всичко в срокове, посочени от възложителя.

Важно е, да намерите правилната фирма, която ще вземе правилното решение!

Високите показатели за качество на работа се осигуряват от техническото оборудване и висококвалифицираните специалисти, които ще се справят с работа от всякаква сложност на високо ниво.

За професионалистите няма неизпълними задачи. Те изпълняват работата си качествено и в рамките на определеното време. Повечето, занимаващи се с тази дейност полагат значителни усилия за подобряване на професионалните си умения, а също развиват дисциплина и отговорност. Те са готови да използват всичките си знания в сътрудничество с клиента.

Работна схема при асфалтиране на улици в София

За да се определи точната цена на работните дейности, мениджърът посещава обекта. Прави всички необходими измервания, извършва изчисление, като взема предвид нуждите от използване на специална техника и оборудване. В цената влизат всички видове работни дейности, като: подготвителна работа, инженерно и геодезическо проучване.

Подписва се договор на всички етапи на работа. Например, ако се полага асфалт на улицата, асфалтиране на територии или ремонт на настилката, тогава гаранционните задължения задължително се разпределят за всеки слой асфалт.

Струва си да използвате услугите асфалтиране поради следните три причини.

  1. Качество. При поръчка за асфалтополагане клиентът може да бъде сигурен, че всичко ще бъде изпълнено качествено. В крайна сметка специалистите с общ профил, които използват висококачествено и скъпо оборудване, ще се заемат с работата.
  2. Договор. Трябва да се сключи договор с клиента. В него са посочени всички взаимни права и задължения, както и начините за разрешаване на спорове. Освен това договорът определя цената и продължителността на работата. В този случай клиентът не е длъжен да прави допълнителни вноски.
  3. 3. Гаранция. Цялата работа е гарантирана. Клиентът може да бъде сигурен, че пътната настилка ще издържи дълго време и няма да изисква допълнителни ремонти в близко бъдеще. Ако има проблеми с качеството на асфалта, специалистите ще ги отстранят безплатно и в най-кратък срок.