Събарянето на сгради и къщи е комплекс от работни дейности, чиято сложност се определя от гъстотата на градското застрояване, риска от увреждане на сградите в околността и опасността за другите. Работите по демонтажа и събарянето на къщи в града трябва да се извършват при спазване на необходимите стандарти за безопасност.

Съществуват фирми, които предмет на дейност е разрушаването на жилищни сгради. Специалистите на фирмата поемат изпълнението на всички етапи на работа, от изготвяне на проект, получаване на разрешителни, до изхвърляне на строителни отпадъци и подобряване на обекта.

Характеристики на технологията за събаряне на сгради и къщи

Събарянето на панелна къща или друг подобен обект е затруднен от голямата височина на конструкцията и опасността от срутване на сградата поради нарушаване твърдостта на конструкцията. Следователно събарянето се извършва постепенно, от ниво на ниво. В някои случаи някои от конструкциите са подсилени с допълнителни елементи, за да се елиминира опасността от срутване.

Благодарение на елемент по елемент и частичното разглобяване е възможно да се изключи отрицателното въздействие на строителните работи върху съседните сгради. Специалистите разработват технологични карти по такъв начин, че да намалят динамичното въздействие върху почвата и да предотвратят срутване и увреждане на близките сгради.

В проекта се посочват видовете и последователността на операциите, определят се опасните зони, местата за съхранение на отпадъци и строителни материали, маршрутите на положените инженерни мрежи.

Богатият опит на инженерите от специализираната фирма, които предлагат услугата – събаряне на сгради и къщи, гарантират качество и безопасност на работата.

Видове извършена работа

Специалистите на фирмата ще извършат следните операции:

  • Демонтаж на панелна къща на много етажи;
  • Събаряне на жилищна сграда от тухли или други блокови материали;
  • Разрушаване на сграда след пожар или изтичане на срока й на експлоатация;
  • Разрушаване на къщи, чийто строеж не е завършен,
  • Събаряне на незаконни строежи.

Служителите на компанията извършват работа по няколко начина:

  • Ръчно. Използва се, ако сградата е в аварийно състояние. Често се използва в комбинация с дребна механизация
  • С помощта на механизация. Специалното оборудване помага за ускоряване на процеса на демонтиране. Използването на строителна техника обаче крие редица рискове, които само професионална фирма може да предвиди.
  • Най-често се използва комбиниран метод. Част от конструкциите се разглобяват ръчно, а останалите – с помощта на специално оборудване. Проектът за събаряне се разработват индивидуално.